Wie zijn wij?

Sientje Hulp met Zorg is een kleinere thuiszorgorganisatie uit Doetinchem.
Wij bestaan sinds 2010, vanaf 2015 aanbieder WMO van de gemeente Doetinchem.
Sientje heeft korte lijnen, werkt met passie en heeft begrip voor uw situatie.
In een persoonlijk gesprek bij u thuis, vragen wij wat uw wensen zijn en zoeken we een medewerker die bij u past. Wij
vinden het belangrijk dat er een goede klik is.
Onze hulpen zijn zeer ervaren professionals, met liefde voor hun vak en aandacht voor u.

U kunt onze hulp vragen voor:

Huishoudelijke Hulp

- Huishoudelijke hulp via de WMO
- Particuliere huishoudelijke hulp
- Huishoudelijke hulp via PGB
- Huishoudelijke hulp met coaching

Verzorging  en Verpleging

- Persoonlijke verzorging thuis
- Verpleging thuis (laag complex)


Bestuur

De organisatie wordt bestuurd door de directie in de vorm van Raad van Bestuur. Er is een Raad van Toezicht die toezicht
houdt op de Raad van Bestuur en directie.

Missie

Vanuit hoofd, hart en handen zorgen voor onze cliŽnten.
Wij bieden de cliŽnt ondersteuning bij de invulling van de hulpvraag, zodat de cliŽnt
in staat blijft haar/zijn eigen dagelijkse bezigheden te doen (zelfredzaamheid)
zich veilig en prettig voelt in haar/zijn vertrouwde omgeving
met een beetje hulp van ons, van de mantelzorgers, familie/kennissen en andere zorgprofessionals in haar/zijn
eigen huiselijke omgeving kan blijven wonen 
actief betrokken blijft bij het sociale leven
de mogelijkheid krijgt om deel te blijven nemen aan activiteiten in de omgeving
Sientje streeft naar een fijne en doelgerichte samenwerking met de cliŽnt, met haar/zijn directe omgeving en met de
zorgprofessionals.

Visie

Wij ondersteunen, adviseren, stimuleren, en begeleiden de client bij het realiseren van de hulpvraag. Samen met de
cliŽnt en zijn omgeving, stellen wij een zorg-werkplan op. Een plan waarbij de cliŽnt, binnen haar/zijn eigen
mogelijkheden en beperkingen, de dingen kan blijven doen of gaan doen die zij/hij zelf belangrijk en zinvol vindt. Het
zelfsturend vermogen en de kracht van de cliŽnt staan altijd voorop.
Wij houden rekening met de persoonlijke levenssfeer, levensbeschouwelijke- en culturele achtergrond, de gewoontes
en gebruiken in het huishouden van de cliŽnt. Daarnaast is de zorg uiteraard geschikt voor het beoogde doel,
professioneel doeltreffend en passend binnen de indicatiestelling.
De meeste cliŽnten die zorg nodig hebben, kunnen voor hulp een beroep doen op een of meerdere familieleden en/of
mantelzorgers in hun naaste omgeving. Deze mensen vervullen een belangrijke rol in het leven van cliŽnten en kennen
de wensen en behoeften van de cliŽnt. Familie en/of mantelzorgers zien wij als partner in de hulpverlening,
medezorgverleners en experts. Tijdens de uitvoering van de hulp hebben de medewerkers veel contact met hen.
De cliŽnt mag rekenen op een individuele en passende invulling van de zorg (maatwerk) en een adequate uitvoering
hiervan.
Onze visie is dat medewerkers de cliŽnten met liefdevolle en warme aandacht benaderen en bereid zijn net iets meer te
doen dan van hen verwacht wordt. Dat maakt dat zowel de organisatie als de medewerker flexibel kunnen en willen
inspelen op de hulpvraag van onze cliŽnten.
Deze visie vraagt om warme zorg die gericht is op persoonlijke aandacht, vertrouwen, structuur en veiligheid.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een organisatie. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien
waar een organisatie voor staat. Met kernwaarden geef je aan waarom en hoe de dingen gedaan worden. Aan de hand
van kernwaarden neem je makkelijker strategische beslissingen. Ze zijn ook een belangrijk onderdeel van het
personeelsbeleid. Het benoemen van de kernwaarden draagt bij aan de bewustwording en het onderscheidend
vermogen van een organisatie.
Onze kernwaarden zijn
1. persoonlijke aandacht  (mensgerichte aandacht)
2. vertrouwen
3. structuur
4. veiligheid
Deze kernwaarden vormen de basis voor hoe wij verantwoorde zorg leveren en willen samenwerken en daarmee de
kwaliteit van leven van de cliŽnt, de kwaliteit van de zorgprofessional en de kwaliteit van de zorgorganisatie verbeteren.


Kernkwaliteiten

Onze visie is dat medewerkers de cliŽnten met liefdevolle en warme aandacht benaderen en bereid zijn net iets meer te
doen dan van hen verwacht wordt. Dat maakt dat zowel de organisatie als de medewerker flexibel kunnen en willen
inspelen op de hulp vraag van onze cliŽnten. Dit vraagt bepaalde basis kwaliteiten van onze medewerkers. Kwaliteiten
die ons DNA en imago verstrekt.
De kernkwaliteiten waar wij ons personeel op selecteren zijn:
- liefdevolle persoonlijke aandacht
- respect
- gelijkwaardigheid op basis van diversiteit
- inlevingsvermogen
- verantwoordelijkheid (signaleren)

Copyright © 2019 Sientje |Astrid Wenneker