HUISHOUDELIJKE HULP

Alle inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen gebruik maken
van Huishoudelijke Hulp. U hoeft niet zorgbehoevend te zijn om
gebruik te kunnen maken van schoonmaakhulp. U betaalt dan een
ander tarief. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw
omstandigheden.
Algemene Voorziening - kostprijs: Iedereen die in de gemeente
Doetinchem woont, kan gebruik maken van Schoonmaakhulp tegen
de kostprijs
Algemene Voorziening - korting: Als u niet (meer) in staat bent om
zelf of met hulp van anderen uw huis schoon te houden, kunt u
korting krijgen. U betaalt dan €2,50 per uur. U moet daarvoor voldoen
aan een aantal voorwaarden, zie hieronder
Algemene Voorziening - aanvullende korting: Als u in aanmerking
komt voor schoonmaakhulp met aanvullende korting, kan dat als u
een andere voorziening via de WMO hebt of via de zorgverzekeraar,
waarvoor u een CAK bijdrage betaald, bv. traplift, scootmobiel of
taxipas. Dan vervalt de eigen bijdrage

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de korting op Schoonmaakhulp
moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

- U bent inwoner van de gemeente Doetinchem
- U voert een zelfstandig huishouden
- U kunt niet op eigen kracht uw huishoudelijke taken uitvoeren
- U, uw partner of volwassen thuiswonende kinderen ontvangen geen      
zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Daarnaast moet u aan minstens één van de volgende voorwaarden
voldoen:

- U maakt al gebruik van één van de volgende
maatwerkvoorzieningen als gevolg van een chronische ziekte of
beperking: hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, ondersteuning
thuis-schoon huis, woningaanpassing
- U hebt een mantelzorger, of u bent zelf mantelzorger, VIT
geregistreerd
- U hebt tijdelijk hulp nodig omdat u of uw partner opgenomen is
geweest
- U bent ouder dan 80 jaar


Als u meer dan 2,5 uur huishoudelijke hulp per week nodig heeft,
kunt u geen gebruik maken van de Algemene Voorziening, maar zal
via een WMO consulent van de gemeente een Maatwerk Voorziening
worden vastgesteld.
Hiervoor wordt een maandelijkse bijdrage aan het CAK betaald.


Aanvragen huishoudelijke hulp

U kunt ons bellen voor een afspraak, wij komen dan bij u thuis voor
een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw hulpvraag
en uw wensen.
We overleggen hoeveel uur hulp per week noodzakelijk is (wij
kunnen maximaal 2,5 uur afgeven). Sientje zal de aanvraag voor
huishoudelijke hulp indienen bij de gemeente.
Als de toestemming van de gemeente binnen is, wordt er contact met
u opgenomen en starten we zo snel mogelijk.Contact met Sientje
Telefoon: 0314 - 64 68 34
Mobiel: 06 - 44 16 96 53
E-mail: info@sientjehulpmetzorg.nl


Copyright © Sientje 2019  | Astrid Wenneker